Przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. W jej skład wchodzą mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami.
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może mieć osobowość prawną.
Potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę".

Podział przedsiębiorstw

Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na:
Przedsiębiorstwa produkcyjne
  • przedsiębiorstwa wydobywcze
  • przedsiębiorstwa przetwórcze
Przedsiębiorstwa świadczące usługi
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • przedsiębiorstwa komunikacyjne i transportowe
  • przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe
  • przedsiębiorstwa finansowe
  • przedsiębiorstwa o charakterze społecznym
  • inne przedsiębiorstwa usługowe
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.