Przełom - odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek wodny (rzeka) przedziera się przez pasmo górskie lub inną wypukłość terenu.
Rodzaje przełomów:
  • antecedentny (przetrwały) - powstaje w wyniku procesu rozcinania przez ciek wodny powoli wypiętrzających się w poprzek jego doliny wzniesień;
  • epigeniczny (odziedziczony) - powstaje w wyniku rozcięcia przez płynący ciek powierzchni zbudowanej z małoodpornych na erozję osadów i pokrytych nimi wzniesień zbudowanych z twardszych skał;
  • strukturalny - ściśle związany z budową geologiczną obszaru, powstaje, gdy rzeka płynąc prostopadle w stosunku do ławic skalnych o różnej odporności na erozję, zmienia swój bieg poprzez erodując skały mniej odpornych;
  • przelewowy - powstanie w wyniku przelania się wód zbiornik wodny przez najniższy punkt naturalnego spiętrzenia, utworzonego, na przykład, wał morenowy;
  • regresyjny - powstaje w wyniku erozji wstecznej źródeł rzeki (
  • przełom epigenetyczny - różni się od epigenicznego tym, że nowa rzeka rozcina kopalne wzniesienie nie rozcięte uprzednio (np. przełom Dunaju przez Masyw Czeski)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.