Prut - rzeka w południowo-wschodniej Europie, lewy dopływ Dunaju, jest rzeką graniczną pomiędzy Rumunią a Mołdawią.
  • długość: 967 km
  • powierzchnia dorzecza: ok. 27,5 tys. km²
  • źródła w paśmie Czarnohory, u wschodniego podnóża Howerli.
  • główne dopływy
    • prawe: Czeromosz, Jijia
  • największe miasta położone nad Prutem: Kołomyja i Czerniowce (Ukraina), Ungeng (Mołdawia)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.