Prusy Wschodnie - część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX wieku Niemiec (do 1945 roku). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 roku z części ziem Polski (Prus Zachodnich i Warmii) oraz Prus Książęcych.
W 1920 na części terytorium Prus Wsch. odbył się plebiscyt w sprawie przynależności ziem do Polski lub Niemiec.
Na mocy układu poczdamskiego z 1945 roku, większość terenów Prus Wschodnich została przyłączona do ZSRR (jako Obwód Kaliningradzki, dziś część Rosji) część zaś przypadła Polsce (Warmia i Mazury).

Podział administracyjny Provinz Ostpreussen w 1939 r.:

Stolica: Koenigsberg - (Królewiec)

Rejencja Allenstein - (Olsztyn):

Powiat grodzki:
1. Allenstein
Powiaty ziemskie:
1. Allenstein Land (powiat olsztyński)
2. Johannisburg (powiat piski)
3. Loetzen (powiat giżycki)
4. Lyck (powiat ełcki)
5. Neidenburg (powiat nidzicki)
6. Ortelsburg (powiat szczycieński)
7. Osterode (powiat ostródzki)
8. Roessel (Reszel) - siedziba Bischofsburg (Biskupiec)
9. Sensburg (powiat mrągowski)

Rejencja Gumbinnen - (Gusiew):

Powiaty grodzkie:
1. Tilsit (Tylża-Sowieck)
2. Instenburg (Wystruć-Czerniachowsk)
Powiaty ziemskie:
1. Gumbinnen (Gąbin-Gusiew)
2. Angerburg (powiat węgorzewski)
3. Goldap (powiat gołdapski)
4. Treuburg (powiat olecki)
5. Angerapp (Darkehmen) (Darkiejmy-Oziersk)
6. Instenburg
7. Ebenrode (Stallupoenen) (Stołupiany-Niestierow)
8. Schlossberg (Pillkallen) (Dobrowolsk)
9. Tilsit-Ragnit (siedziba-Tilsit) (Ragneta-Nieman)
10. Elchniederung (siedziba-Heinrichswalde) (Sławsk).

Rejencja Koenigsberg - (Królewiec):

Powiat grodzki
1. Koenigsberg (Królewiec-Kaliningrad)
Powiaty ziemskie:
1. Bartenstein (powiat bartoszycki)
2. Braunsberg (powiat braniewski)
3. Gerdauen (Gierdawy-Żeleznodorożnyj)
4. Heiligenbeil (Święta Siekierka-Mamonowo)
5. Heilsberg (powiat lidzbarski)
6. Labiau (Labiawa-Polesk)
7. Mohrungen (Morąg)
8. Preussisch Eylau (Iława Pruska-Bagrationowsk)
9. Preussisch Holland (Pasłęk)
10. Rastenburg (powiat kętrzyński)
11. Samland (Sambia)
12. Wehlau (Znamieńsk).

Rejencja Westpreussen - Prusy Zachodnie:

Stolica - Marienwerder (Kwidzyn)
Powiat grodzki
1. Elbling (Elbląg)
Powiaty ziemskie:
1. Elbling Land (powiat elbląski)
2. Marienburg (powiat malborski)
3. Marienwerder (powiat kwidzyński)
4. Rosenberg (Susz)
5. Stuhm (powiat sztumski)

Powierzchnia 36.991,71 km kw., ludność - 2.488.122 (maj 1939).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.