Prozelityzm (gr. prosēlytos obcy, przybysz) - nawracanie innych na swoją wiarę.
Pierwotnie, w Biblii, pojęcia tego używano w odniesieniu do poganina nawróconego na judaizm. Działalność misyjna i prozelityzm były jeszcze do niedawna pojęciami w zasadzie równoważnymi. Dopiero we współczesnym dialogu ekumenicznym, termin ten nabył negatywnego, na poły politycznego znaczenia w odniesieniu do działalności chrześcijan, mającej na celu pozyskanie wyznawców z innych wspólnot chrześcijańskich poprzez przekupstwo, zastraszenie czy zewnętrzny przymus.
Problem prozelityzmu jest szczególnie często podnoszony przez chrześcijan prawosławnych - oskarżenia o prozelityzm padają zwłaszcza ze strony rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Problem ten pojawia się również we wzajemnych relacjach innych wyznań. Por. adhortacja Jana Pawła II: Ecclesia in Europa, pkt.32
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.