Prokopiusz z Cezarei, Prokop z Cezarei (490 n.e. - 562 n.e.), ostatni wielki historyk starożytności, najsłynniejszy historyk bizantyjski. Urodzony w Cezarei w Palestynie. Niektórzy badacze za datę jego urodzin przyjmują rok 507 n.e.. W Cezarei studiował prawo i przez jakiś czas uprawiał zawód prawnika. W 527 n.e. przeniósł się do Konstantynopola i został doradcą w sztabie Belizariusza, który przebywał w tym czasie we wschodnich rubieżach imperium, w twierdzy Daras. W 532 n.e. Belizariusz, a wraz z nim Prokopiusz, wraca do stolicy imperium, gdzie jest świadkiem powstania Nika. W 533 n.e. Prokopiusz towarzyszy swojemu wodzowi w afrykańskiej wyprawie przeciwko Wandalom, a w latach 535 - 540 w [1] w wojnie z Gotami. Potem, prawdopodobnie, rozpoczął urzędniczą karierę na dworze Justyniana. Jego opus magnum to Historia wojen w którym w 8 księgach opisał wojny cesarza Justyniana z Persami, Wandalami i Gotami. Nad dziełem, które wydał w 550 r., pracował wiele lat. W pierwszych dwóch księgach opisuje walki na wschodzie z perskimi Sassanidami od 408 roku, po czasy mu współczesne. Następne dwie księgi Prokopiusz poświęcił walkom Justyniana przeciwko Wandalom i Maurom w Afryce, które przedstawia w szerszym kontekście historycznym. Pozostałe księgi Historii poświęcone są wojnom z Gotami o Italię. Wśród licznych dygresji historyczno-geograficzno-etnograficznych Prokopiusz podaje tu wiele informacji o plemionach słowiańskich.
Prokopiusz jest również autorem dwóch miejszych utworów. O budowlach (553-555) to sześć krótkich ksiąg o sakralnych, świeckich i wojskowych budowlach Justyniana w Konstantynopolu i na granicy perskiej oraz o budowlach Armenii, wybrzeża Morza Czarnego, Europy, Azji Mniejszej, Palestyny, Egiptu i prowincji afrykańskich.
Wzmianka o kolejnym jego utworze, Historii sekretnej, pojawiła się dopiero po czterystu latach po śmierci Prokopiusza w dziele Suidasa, który znalazł rękopis w bibliotece klasztornej. Historie opisują zbrodnie, afery i intrygi dziejące się na dworze Justyniana i Teodory.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.