Profesor - tytuł naukowy nadawany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom wyższych szkół i instytutów naukowo-badawczych. W Polsce tytuł ten nadaje Prezydent RP na wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (CKK). Tytuł ten jest przyznawany w Polsce dożywotnio.
Do 1990 r. istniał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, oba przyznawane przez Przewodniczącego Rady Państwa, ale tytuły te zostały zastąpione tytułem profesora.
Profesor to również nazwa stanowiska pracy na uczelniach wyższych. Profesor, w tym znaczeniu, to samodzielny pracownik naukowy, który kieruje własnym zespołem naukowym, lub jest kierownikiem katedry, instytutu lub innej samodzielnej jednostki uczelnianej. Profesorów uczelnianych dzieli się na "zwyczajnych" lub "nadzwyczajnych". Na stanowisku "profesora zwyczajnego" może być zatrudniony wyłącznie naukowiec z państwowym tytułem profesora. Na stanowisku "profesora nadzwyczajnego" może być zatrudniony naukowiec posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, choć w tym drugim przypadku zdarza się to raczej przejściowo, zanim uczelnia nie wystąpi o mianowanie takiego profesora na stanowisko profesora zwyczajnego. Dana osoba może pracować na dwóch lub większej ilości stanowisk, w różnych placówkach, będąc na jednym z nich "profesorem zwyczajnych" a na innej "nadzwyczajnym".
Jednocześnie, tytuł profesora wyższej uczelni zawodowej może otrzymać na innych warunkach doktor.
Niegdyś istniało jeszcze stanowisko docenta, które było o szczebel niżej od stanowiska profesora nadzwyczajnego, obecnie jest ono na uczelniach wyższych zniesione, natomiast wciąż istnieje w instytuach Polskiej Akademii Nauk, gdzie z kolei nie ma stanowisk profesora nadzwyczajnego.
W Polsce profesor akademicki według różnych badań sonadżowych jest zawodem lokującym się najwyżej na skali prestiżu zawodu.
W liceach ogólnokształcących tradycyjnie nazywa się wszystkich nauczycieli profesorami, choć formalnie posiadają oni zwykle tytuł magistra. Nauczycieli obowiązuje system awansu zawodowego w ramach którego przewidziane jest najwyższe stanowisko: profesor oświaty.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.