Prezydent Austrii pełni funkcje głównie ceremonialną. Jest on wybierany na kadencję sześcioletnią, z zastrzeżeniem, że ponownie wybrany może być tylko raz. Wyłonienie głowy państwa odbywa się w głosowaniu powszechnym.

Pierwsza Republika (1918-1938)

 • Karl Seitz (1918-1920) (Socjaldemokratyczna Paria Robotnicza)
 • Michael Hainisch (1920-1928) (bezpartyjny)
 • Wilhelm Miklas (1928-1938) (Partia Chrześcijańsko-Społeczna)
W roku 1938 Austria została wchłonięta przez III Rzeszę

Druga Republika (od 1945)

 • Karl Renner (1945-1950) (Partia Socjaldemokratyczna)
 • Theodor Koerner (1951-1957) (Partia Socjaldemokratyczna)
 • Adolf Schaerf (1957-1965) (Partia Socjaldemokratyczna)
 • Franz Jonas (1965-1974) (Partia Socjaldemokratyczna)
 • Rudolf Kirchschlaenger (1974-1986) (bezpartyjny)
 • Kurt Waldheim (1986-1992) (Partia Ludowa)
 • Thomas Klestil (1992-2004) (Partia Ludowa)
 • Heinz Fischer (od 2004) (Partia Socjaldemokratyczna)
Kanclerz Wolfgang Schuessel pełnił funkcję prezydenta od momentu śmierci prezydenta Klestila do zaprzysiężenia Fishera.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.