Prawo wyłączonego środka – jedno z podstawowych praw rachunku zdań.
Prawo to mówi, że dla dowolnego zdania p ono samo jest prawdziwe albo prawdziwe jest jego zaprzeczenie:
\[p\or\neg p \]

Prawo to implikuje brak "trzeciej możliwości" (łac. tertium non datur). Tym samym obowiązuje jedynie w klasycznym rachunku zdań, opartym na logice dwuwartościowej. W logice wielowartościowej (również w logice rozmytej) prawo wyłączonego środka nie obowiązuje. Znane są także historyczne prądy w filozofii matematyki (intuicjonizm), które dla pewnych kategorii zdań głosiły niewłaściwość stosowania zasady wyłączonego środka.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.