Prawo międzynarodowe (zwane niekiedy prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm regulujących ogół zdarzeń i faktów, mających miejsce w środowisku miedzynarodowym.O specyfice prawa międzynarodowego publicznego decyduje, poza przedmiotem regulacji, (1) sposób powstawania norm (w zasadzie tylko w drodze umów międzynarodowych) i (2) rodzaj podmiotów stanowiących adresatów tych norm (wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego).
Prawo prywatne międzynarodowe, jest jedną z gałęzi prawa wewnątrzkrajowego, które za przedmiot regulacji ma ogół stosunków prywatnoprawnych z tzw. "elementem obcym".
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.