Prawnik - osoba zajmująca się zawodowo prawem lub przynajmniej mająca wykształcenie prawnicze. Obecnie w większości krajów świata do wykonywania zawodów mających związek z prawem jest wymagane wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a nawet okres dodatkowego stażu zwany aplikacją lub asesurą. Nie zawsze tak było - do początków XX wieku w krajach common law zawód prawniczy mozna było uprawiać po nabyciu odpowiedniej wiedzy w drodze samokształcenia lub w tzw. oberży prawniczej (law inn). Pod wpływem zawodowych korporacji prawniczych, dążących do osiągnięcia monopolu na usługi prawnicze, zaczęto zwiększać wymagania formalne, aż do zupełnego wyrugowania samouków z rynku usług prawniczych.
Klasyczne tzw. profesje prawnicze to: Błędem regularnie popełnianym przez niedouczonych tłumaczy filmów amerykańskich jest nazywanie amerykańskiego lawyer "prawnikiem". Chodzi, oczywiście, o adwokata.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.