Prawica - zwyczajowe określenie ugrupowań politycznych o poglądach zachowawczych i narodowych. Za podstawowe cechy prawicy uznaje się popieranie ewolucyjnych zmian w państwie, sprzeciw wobec zmian rewolucyjnych, sprzeciw wobec nadmiernego interwencjonizmu państwowego, rozbudowanej polityki socjalnej państwa, oraz prób regulacji rynku. Prawicę cechuje też przywiązanie do tradycji, autorytetów oraz religii. W skład prawicy wchodzą zazwyczaj następujące partie i ruchy:
Termin prawica wywodzi się z czasów Rewolucji Francuskiej, kiedy to przedstawiciele szlachty, arystokracji oraz kleru zasiadali po prawej stronie sali Zgromadzenia Narodowego.

Polskie partie prawicowe

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.