Pradolina - rozległa, płaskodenna dolina powstała w czasie recesji (cofania się) lądolodu na jego przedpolu w wyniku działalności wód lodowcowych. Pradolina to wielka dolina utworzona na przedpolu lądolodu, której rzeka ma przebieg równoległy do czoła ladolodu. W Polsce przykładem pradoliny jest p. Berlinśko- Warszawska Pradoliny dzielimy na: -konsekwentne-powstają w momencie gdy ogromne masy wody pochodzące z topniejącego lodowca odpływają najkrotszą drogą do morza; -subsekwentne-powstają w pewnej odległosci od czoła lodowca w wyniku połączenia sił wód płynących od czoła lodowca(wody proglacjalne) i wód ekstraglacjalnych.Na powierzchni,która była nachylona przeciwnie do ruchu lodowca. Przykłady na Niżu Śodkowoeuropejskim:
  • podkarpacka
  • górnej Wisły
  • wrocławsko-magdeburska
  • głogowsko-barucka
  • warszawsko-berlińska
  • toruńsko-eberswaldzka
  • kaszubska
  • pomorska
Ich dno jest przeważnie dość płaskie a zbocza strome
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.