Prałat (łac. praelatus - przełożony) - w kościele rzymskokatolickim duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kościelną (niższy od biskupa); także tytuł honorowy.
Typy prałatów:
  • Prałat infułat - inaczej prałat uprzywilejowany
  • Praelatus nullius - sprawujący władzę na terytorium wyłączonym spod jurysdykcji biskupa
  • Prałat honorowy - nominowany przez papieża, ale bez zewnętrznych godności (np. spowiednik papieża)
  • Prałat kapitulny - kanonik wyższej rangi, rządca kapituły.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.