Powierzchnia homogeniczna to z punktu widzenia adsorpcji powierzchnia energetycznie jednorodna. Niewielkie okresowe wahania potencjału wynikające z chemicznej struktury materiału adsorbentu nie mają znaczącego wpływu na obserwowane energie adsorpcji jeśli cząsteczki adsorbatu mają wymiary porównywalne z okresem zmian potencjału (określającym rozmiar tzw. centrum lub miejsca adsorpcyjnego), a także gdy rozmiary cząsteczek są dużo większe niż rozmiar miejsca adsorpcyjnego.
Zob. powierzchnia heterogeniczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.