Powierzchnia heterogeniczna to z punktu widzenia adsorpcji powierzchnia energetycznie niejednorodna. Niejednorodności potencjału adsorpcyjnego rzędu kT lub większe wynikające z chemicznej struktury materiału adsorbentu lub jego kształtu (zob. niejednorodność strukturalna) mają duży wpływ na przebieg izoterm adsorpcji.
Zob. powierzchnia homogeniczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.