Powieść detektywistyczna - gatunek w ramach powieści kryminalnej, popularny dzięki twórczości Agaty Christie. Za pierwszego pisarza tego gatunku uważa się Edgara Alana Poe, autora głośnego Zabójstwa przy Rue Morgue, którego bohater wypowiada znamienne słowa: Śledztwo będzie dla nas rozrywką, które można uznać za najkrótszą definicję powieści detektywistycznej. Inną definicję stworzył S. S. van Dine w swoich 20 regułach pisania powieści detektywistycznych. Van Dine pisze: W powieści detektywistycznej po prostu musi być trup, i to im bardziej martwy, tym lepiej. Za prawzór gatunku uważa się mityczną historię Edypa, z jej odwróconą fabułą, sięgającą coraz głębiej wstecz.
Cechy gatunku:
  • świat przedstawiony: zamknięty, zarówno w sensie liczby poszlak, osób podejrzanych, jak i przestrzennie (np. Dziesięciu małych Murzynków A. Christie - grupa osób uwięziona na wyspie odciętej od świata), świat jednoznaczny moralnie - śledztwo zawsze ujawni prawdę, zbrodnia jest złem, a detektyw służy dobru
  • bohater: detektyw - amator (Herkules Poirot, Panna Marple), stoi na straży moralności
  • fabuła: odwrócony porządek fabuły, sięgającej coraz głębiej wstecz (w ostatnim rozdziale dowiadujemy się, co tak naprawdę się stało)
  • zbrodnia: higieniczna, nie emanuje brutalnością, opis zbrodni potraktowany zdawkowo
  • dominata fabularna: nacisk położony na śledztwo, to śledztwo ujawni prawdę, metoda dedukcyjna: Sprawa jest trudna, gdyż taką ją uczyniono. Ale zastanowimy się nad nią - Poirot w jednej z powieści A. Christie - detektyw nie biega za śladami, nie zbiera popiołu z papierosa, nie szuka odcisków stóp, detektyw siada wygodnie w fotelu i myśli.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.