Polska > województwo małopolskie > powiat olkuski

Powiat olkuski - powiat w województwie małopolskim, położony w północno-zachodniej jego części, w obrębie trzech makroregionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej. Graniczy z powiatami: chrzanowskim, krakowskim i miechowskim oraz z województwem śląskim.
W skład powiatu wchodzi 6 gmin. Gminą miejską jest Bukowno, gminami miejsko-wiejskimi są Olkusz i Wolbrom a gminami wiejskimi: Bolesław, Klucze, Trzyciąż.

Historia

Dzieje powiatu olkuskiego związane są nierozerwalnie z górnictwem rud cynku i ołowiu, z których uzyskiwano też spore ilości srebra.
  • W 1939 przed wybuchem wojny należał do województwa kieleckiego i zajmował 1364,6 km², zamieszkiwało go ok. 175 tys. ludności. Posiadał 2 gminy miejskie (Olkusz, Wolbrom), 1 osadę (Skała) i 13 gmin wiejskich co w sumie dawało 198 miejscowości.
  • W okresie okupacji hitlerowskiej zachodnia część powiatu wraz z Olkuszem stanowiąca ok. 1/4 terytorium wraz z ok. 30% ludności została przyłączona do Rzeszy. Pozostała wschodnia część o powierzchni 1015,2 km² i liczbie ludności 123 tys. weszła w skład Generalnej Guberni i została przyłączona do starostwa miechowskiego tworząc landkommissariat czyli komisariat ziemski w Wolbromiu.
  • Od 20 sierpnia 1945 do czasu reformy administracyjnej w 1975 leżał w północno-zachodniej części województwa krakowskiego i zajmował 1112 km² co stanowiło 7,3% powierzchni województwa. Graniczył od południa z powiatami Chrzanów i Kraków oraz z miastem Jaworzno, od wschodu z powiatem Miechów (województwo krakowskie), od północnego-wschodu z powiatami Jędrzejów i Włoszczowa (województwo kieleckie), od północnego-zachodu i zachodu z powiatami Zawiercie i Będzin (województwo katowickie).

Geografia

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd w granicach województwa małopolskiego obejmuje wyłącznie obszar Powiatu Olkuskiego (gminy Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) o powierzchni 12 688 ha. Przebiega tędy Szlak Orlich Gniazd. Powiat leży w zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.