Powiat nowosądecki - powiat w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką, od wschodu z powiatem gorlickim, od północy z tarnowskim i brzeskim, a od zachodu z limanowskim i nowotarskim. Siedzibą władz powiatu jest Nowy Sącz.

Historia

Powiat nowosądecki jako jednostka podziału terytorialnego istniał zarówno w czasach I Rzeczpospolitej, w okresie międzywojennym oraz w PRL do momentu reformy w 1975 r. Nowy Sącz był również siedzibą władzy obwodowej w okresie zaboru austryjackiego. Do drugiej wojny światowej południowa część powiatu w przeważającej części była zamieszkana przez Łemków. Powiat w dzisiejszym kształcie powstał w wyniku reformy administracyjnej w dniu 1 stycznia 1999 r.

Geografia

Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i wyżynne (pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami: Popradem i Kamienicą. Rzeki te rozdzielają główne pasma górskie Sądecczyzny: Beskid Sądecki, Beskid Niski i Beskid Wyspowy, otaczające Kotlinę Sądecką, która stanowi główne skupienie osadnicze regionu.
Lasy i tereny leśne zajmują 44% obszaru powiatu, w tym najwięcej w gminach górskich: Rytro (72,8 %), Łabowa (70,8 %), Piwniczna (63,6 %), Muszyna (61,2 %), Krynica (57 %), Kamionka Wielka (46,2 %) Łącko (42,8 %), Nawojowa (41, 6 %).

Gminy powiatu nowosądeckiego

W skład powiatu wchodzi 16 gmin:
 1. Gmina Chełmiec
 2. Gmina Gródek nad Dunajcem
 3. Miasto Grybów
 4. Gmina Grybów
 5. Gmina Kamionka Wielka
 6. Gmina Korzenna
 7. Gmina Krynica Zdrój
 8. Gmina Łabowa
 9. Gmina Łącko
 10. Gmina Łososina Dolna
 11. Gmina Muszyna
 12. Gmina Nawojowa
 13. Gmina Piwniczna Zdrój
 14. Gmina Podegrodzie
 15. Gmina Rytro
 16. Gmina Stary Sącz

Gospodarka

Ważną rolę gospodarczą w regionie odgrywa rolnictwo; użytki rolne zajmują 47,1 %, w tym 20,6 % łąki i pastwiska, sady – 1,6 %. Podmioty gospodarcze reprezentują najczęściej handel, usługi, produkcję i budownictwo; wiele firm zajmuje się prowadzeniem hoteli i restauracji. Kluczową dziedzinę gospodarki regionu stanowi turystyka.

Turystyka

Sądecczyzna spełnia prawie wszystkie wymagania turystów, choćby dlatego że można tu znaleźć góry, jezioro, ostępy leśne i pełne zabytków miasta, łemkowskie drewniane cerkiewki i monumentalne kościoły, a także najnowocześniejszą infrastrukturę sportową i szereg słynnych kurortów sanatoryjnych i uzdrowiskowych. Na terenie powiatu znajduje się ponadto wieś Kamianna - światowe centrum apiterapii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.