Powiat nowosądecki

Powiat nowosądecki (podgląd zawartości)

Województwa małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką, od wschodu z powiatem gorlickim, od północy z tarnowskim i brzeskim, a od zachodu z limanowskim i nowotarskim. Siedzibą władz powiatu jest Nowy Sącz. Historia Powiat nowosądecki jako jednostka podziału terytorialnego istniał zarówno w czasach I Rzeczpospolitej, w okresie międzywojennym oraz w drugiej wojny światowej południowa część powiatu w przeważającej części była zamieszkana przez Łemków.
Wyniki wyszukiwań związane z "Powiat_nowosądecki"
wyników 17