Polska > województwo małopolskie > powiat chrzanowski

Powiat chrzanowski - powiat w województwie małopolskim, położony w północno-zachodniej jego części, w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Śląskiej. Graniczy z powiatami: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, olkuskim oraz z miastem Jaworzno (położonym w województwie śląskim).
W skład powiatu wchodzi 5 gmin.

Historia

Teren powiatu chrzanowskiego należy do najstarszych ośrodków osadniczych w Polsce. Dzieje powiatu chrzanowskiego związane są nierozerwalnie z górnictwem rud cynku i ołowiu, z których uzyskiwano też spore ilości srebra. Pierwsze wzmianki źródłowe na temat Chrzanowa pochodzą z XII wieku. Zapiski dotyczą handlowego, tranzytowego charakteru miasta na drodze ze Śląska do Małopolski i dalej na Ruś.

Użytkowanie gruntów

  • grunty orne 25,17%
  • sady - 0,55%
  • łąki - 5,91%
  • pastwiska - 0,63%
  • lasy i grunty leśne - 40,02%
  • pozostałe grunty - 27,72%


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.