Powódź -
w 1997 r.
Powódź - wezbranie wód rzecznych lub morskich, powodujące wymierne straty, zarówno w sferze społecznej, jak i materialnej. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą być wielorakie: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in.
Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali:
  • małe - o zasięgu lokalnym,
  • średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa,
  • duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.
Ostatnia duża powódź w Polsce miała miejsce w 1997 i nazywana jest często powodzią tysiąclecia, chociaż w ciagu ostatniego tysiąca lat niewątpliwie były tu powodzie większe od niej.
Archiwum powodzi na świecie tworzy Uniwersytet w Dartmouth.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.