Potencjał adsorpcyjny jest to wielkość o wymiarze pracy (energii):
\[A = RT \ln \left(\frac{p_{s}}{p}\right) \]
gdzie: W przypadku zakrzywionych powierzchni ciśnienie kondensacji pary po jest mniejsze niż ps i A=0 przy p=po.
Potencjał adsorpcyjny jest używany w teorii adsorpcji, zwłaszcza w teorii potencjałowej Euckena i Polanyi'ego, w teorii objętościowego zapełniania mikroporów (TOZM) Dubinina i współpr. oraz w tzw. termodynamicznej teorii adsorpcji (ang. IAS, Ideal Adsorbed Solution) Minki i Myersa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.