Pory roku - okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga za sobą zmiany klimatyczne i wpływa na wegetację roślin.
W ciągu roku szerokość geograficzna, w której Słońce góruje w zenicie zmienia się. Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami. Ich występowaniu towarzyszy zmian długość trwania dnia i nocy.
W klimacie umiarkowanym tradycyjnie wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. W innym klimatach może być wyróżniona inna liczba pór roku np. w strefie klimatów podzwrotnikowych: pora sucha (zima) i pora deszczowa (lato).

Kalendarzowe pory roku

Wiosna - od dnia równonocy wiosennej (21 marca) do dnia przesilenia letniego (22 czerwca)
Lato - od dnia przesilenia letniego (22 czerwca) do dnia równonocy jesiennej (23 września)
Jesień - od dnia równonocy jesiennej (23 września) do dnia przesilenia zimowego (22 grudnia)
Zima - od dnia przesilenia zimowego (22 grudnia) do dnia równonocy wiosennej (21 marca)
(podane są najczęściej występujące daty, gdyż może się zdarzyć również początek lub koniec dnia sąsiedniego)

Astronomiczne pory roku

Na półkuli północnej pokrywają się z kalendarzowymi porami roku, zaś na półkuli południowej pory roku astronomiczne są przesunięte o pół roku względem pór roku kalenadarzowych.

Klimatyczne pory roku

Wyznaczane są na podstawie zmian temperatury umożliwiających wegetację roślin. Za kryterium podziału przyjęto średnią dobową temperaturę:
Średni czas trwania klimatycznych pór roku w Poznaniu (1951 - 1990)
Pora roku Początek Koniec Czas trwania
Przedwiośnie 3 marca 28 marca 26 dni
Wiosna 29 marca 1 czerwca 65 dni
Lato 2 czerwca 6 września 97 dni
Jesień 7 września 9 listopada 64 dni
Przedzimie 10 listopada 12 grudnia 33 dni
Zima 13 grudnia 2 marca 80 dni

Fenologiczne pory roku

Wyznaczane na podstawie zmian w świecie roślin, zarówno dzikich jak i udomowieonych. Dla danego regionu przyjmuje się za podstawę terminy występowania określonych cech morfologicznych u roślin przewodnich. Rośliny przewodnie muszą spełniać następujące warunki:
  • powszechne występowanie
  • wyraźne fazy rozwojowe

Fenologiczne pory roku dla Europy Środkowej wg. J. Sokołowskiej (1980)

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.