Port_morski -
w Gdyńskim porcie
Port morski - ogniwo w strumieniu transportowym umożliwiające połączenia żeglugowe pomiędzy wyspami i stanowiący punkt wzajemnych połączeń pomiędzy transportem morskim a innymi formami transportu. Termin ten używany jest także w odniesieniu do miasta, w którym port morski się znajduje. Funkcja portowa to jedna z ważniejszych funkcji miastotwórczych.
By port morski mógł swobodnie funkcjonować, ważne jest zapewnienie: Obszar portu dzieli się na jego część wodną - akwatorium - obejmujący podejścia, redy i baseny wewnętrzne oraz część lądową, gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe, składy, magazyny oraz drogi dojazdowe (bite i żelazne)..
Spośród urządzeń przeładunkowych występujących w porcie wymienić można dźwigi potalowe i bramowe oraz taśmociągi i rurociągi. Ważne są także urządzenia służące do bunkrowania, czyli zaopatrywania statków w paliwo. Istotną rolę odgrywają takie obiekty hydrotechniczne jak: falochrony, mola, keje, pirsy, nabrzeża oraz urządzenia remontowe (slipy, doki).
Ze względu na główną funkcję portu można wydzielić następujące rodzaje portów:
  • handlowe
    • uniwersalne (przyjmujące towary masowe oraz drobnicę) - np. Szczecin, Gdynia
    • specjalizowane (np. naftowe, węglowe, kontenerowe, itp.),
  • rybackie - np. Władysławowo, Dziwnów
  • porty przytuliska,
  • wojenne - np. Port Marynarki Wojennej na Helu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.