Popyt to poparta odpowiednimi zasobami chęć klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i miejscu. Popyt zależy przede wszystkim od ceny towaru, tę zależność przedstawia krzywa popytu.
Popyt to wielkość zapotrzebowania zgłoszonego przez konsumentów przy danej cenie w danym okresie.
Popyt efektywny – chęć nabycia towaru poparta jest posiadaniem odpowiedniego ekwiwalentu.
Popyt potencjalny – oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi.
W przypadku poprawy sytuacji dochodowej nabywcy popyt potencjalny może się przekształcić w popyt efektywny.

Prawo popytu

Wraz ze wzrostem ceny danego dobra, przy ceteris paribus, zmniejszy się zapotrzebowanie na dobro a wraz ze spadkiem ceny, przy ceteris paribus, zapotrzebowanie się zwiększy.

Czynniki kształtujące wielkość popytu

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.