Populacja nieskończona to pojęcie z zakresu statystyki oznaczające taką populację statystyczną, która posiada nieskończoną ilość elementów (jednostek).
Populacje nieskończone są zazwyczaj wynikim hipotetycznych rozważań, gdyż zbiory nieskończone rzadko mają związek z rzeczywistością. Do nielicznych przykładów należą populacje w jakiś sposób związane z czasem: np. natężenia światła lasera (zmienia się w czasie w sposób ciągły), rzut monetą (zakładamy, że populacja rzutów może trwać w nieskończoność).
Chociaż niektóre populacje są skończone, często wygodne jest założyć, że są nieskończone.
Przeiwieństwem populacji nieskończonej jest populacja skończona
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.