Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się ponad 5000 pomników przyrody. Starszy inspektor wojewódzki prowadzi prace nad udostępnieniem bazy w internecie, jednak nie potrafi określić kiedy to nastąpi. Udostępnienie już istniejącego spisu pomników przyrody województwa mazowieckiego w całości, lub choćby części (np powiatu siedleckiego) nie jest możliwe do chwili zakończenia prac. Starszy inspektor wojewódzki odmówiła również udostępnienia wzorów tabliczek ' Pomnik Przyrody Prawem Chroniony' z lat przeszłych, motywując to chęcią wykorzystania w bliżej nieokreślony sposób (stan na 7 kwietnia 2005)
Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -

gmina Celestynów

Celestynów
 • dąb szypułkowy
obwód  320 cm

wysokość  22 m

adres  ul. Obrońców Pokoju 22

bliższa lokalizacja  na działce zabudowanej, obok budynku mieszkalnego

 • dąb szypułkowy
obwód  330 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Orzeszkowa / ul. Laskowa

bliższa lokalizacja  przy skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i ul. Laskowej

 • dąb szypułkowy
obwód  300 cm

wysokość  17 m

adres  ul. Osiecka 22

bliższa lokalizacja  w pasie drogowym

 • dąb szypułkowy (2 szt.)
obwód  265, 270 cm

wysokość  26 m

adres  ul. Otwocka 5

bliższa lokalizacja  w pasie drogowym ul. Otwockiej, obok posesji nr 5 (przedszkole)

 • wierzba; lipa drobnolistna; tuja; dąb szypułkowy (2 szt.)
obwód  305; 283; 130; 275, 300 cm

wysokość  27; 22; 8; 22, 22 m

adres  ul. Otwocka 18

bliższa lokalizacja  w parku dworskim, w sąsiedztwie istniejącego pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym - 283

 • dąb szypułkowy
wiek  200 lat

obwód  330 cm

wysokość  28 m

bliższa lokalizacja  rośnie na terenie położonym pomiędzy stacją kolejową Celestynów a ul. Obrońców Pokoju

 • dąb szypułkowy (3 szt.); lipa drobnolistna
wiek  200 lat

obwód  240, 243, 250; 261 cm

wysokość  22; 20 m

bliższa lokalizacja  teren działki p. Mallendowicza

Dąbrówka
 • dąb szypułkowy
obwód  360 cm

wysokość  21 m

adres  MPK (?)

bliższa lokalizacja  w południowej części zabudowy wsi Dąbrówka, naprzeciwko budynku przy ul. Bocznej 1, w pasie drogowym

Glina
 • dąb szypułkowy (5 szt.)
obwód  250 - 470 cm

wysokość  15 - 20 m

adres  ul. Wilcza 11

bliższa lokalizacja  w szpalerze drzew między Fabryką Aparatury Elektrotechnicznej a parcelą przy ul. Wilczej, wzdłuż osi W - Z

Jatne
 • dąb szypułkowy (5 szt.)
obwód  350, 300, 350 cm

wysokość  22 - 55 m

bliższa lokalizacja  przy zabudowaniach (murowana stodoła) / p. Keler

Lasek
 • grusza polna
wiek  120 lat

obwód  220 cm

wysokość  17 m

bliższa lokalizacja  działka rolna ok.. 200 m od zabudowań mieszkalnych

 • dąb szypułkowy (2 szt.)
obwód  325, 320 cm

wysokość  30, 25 m

bliższa lokalizacja  nadleśnictwo Celestynów, teren działki leśnej / p. Kamiński

 • dąb szypułkowy
obwód  280 cm

wysokość  30 m

bliższa lokalizacja  nadleśnictwo Celestynów, teren działki leśnej / p. Laskus

Okoły
 • dąb szypułkowy (2 szt.)
wiek  300, 200 lat

obwód  407, 265 cm

wysokość  25, 22 m

bliższa lokalizacja  przy drodze łączącej Okoły i Pogorzel Warszawską, po jej zachodniej stronie

Podbiel
 • lipa drobnolistna
wiek  300 lat

obwód  630 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  dział  1618/1, oddział 2b - na terenie leśnym (wzniesienie wydmowe nad strumieniem), w odległości ok.. 2,0 km od miejscowości Regut / p. Suchnik

Pogorzel
 • sosna pospolita
obwód  272 cm

wysokość  14 m

bliższa lokalizacja  północna część wsi, w pobliżu strumienia, przy boisku oiłkarskim / p. Wicik

Pogorzel Warszawska
 • dąb szypułkowy (4 szt.)
obwód  310 + 315 (dwupienny), 310, 275, 275 cm

wysokość  17 + 20, 19, 18, 16 m

adres  MPK (?)

bliższa lokalizacja  oddział 293 - Nadleśnictwo Celestynów, w sąsiedztwie Pogorzelskiej Strugi

Regut
 • dąb szypułkowy
obwód  350 cm

wysokość  22 m

bliższa lokalizacja  dział 2971, 2973 - na pastwisku / p. Bąk

Regut 55
 • lipa drobnolistna
obwód  345 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  obok zabudowań gospodarczych / p. Wojdowicz

Strzępki
 • dąb szypułkowy (2 szt.)
wiek  250 lat

obwód 405, 266 cm

bliższa lokalizacja  teren Zakładu Doświadczalnego "Unipress"

 • dąb szypułkowy (2 szt.)
wiek  200 lat

obwód  305, 275 cm

wysokość  25 m

bliższa lokalizacja  przy drodze łączącej miejscowości Lasek i Skarbonka, przy ogrodzeniu Zakładu Doświadczalnego "Unipress"

Tabor
 • dąb szypułkowy
obwód  550 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  na zachód od szosy Tabor - Podbiel / p. Młot

Torfy
 • dąb szypułkowy
wiek  120 lat

obwód  310 cm

wysokość  22 m

bliższa lokalizacja  100 m od miejscowości Pogorzel, na skraju łąki

powiat pruszkowski

Na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się następujące pomniki przyrody:
 • brzoza brodawkowata - (Betula pendula Ehrh.)
 • buk pospolity - (zwyczajny) (Fagus sylvatica)
 • dąb szypułkowy - (Quercus robur)
 • granit (głaz)
 • lipa drobnolistna - (Tilia Cordata)
 • klon srebrzysty - (Acer saccharinum L.)
 • miłorząb dwuklapowy (miłorząb dwudzielny, miłorząb japoński, miłorząb chiński) - (Gingko biloba L.)
 • modrzew europejski - (Larix decidua)
 • sosna wejmutka - (Pinus strobus L.)
 • sosna czarna - (Pinus nigra Arn.)
 • sosna zwyczajna - (Pinus sylvestris L.)
 • topola berlińska - (Populus berolinensis)
 • topola biała (białodrzew) - (Populus alba)
 • Wiąz pospolity (wiąz polny) - (Ulmus minor, U. campestris L.)
 • wiąz szypułkowy (limak) - (Ulmus laevis Pall.)
 • wierzba (?)

gmina Brwinów

 • lipa drobnolistna (124 szt.), grab pospolity aleja
wiek  80 - 150 lat

obwód  120 - 320 cm

wysokość  20 - 28 m

bliższa lokalizacja  początek alei w odległości 80 m w kierunku płn - zach od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna (Dębak), lipy drobnolistne wzdłuż drogi leśnej, aleja kończy się przed dębem pomnikiem przyrody

Biskupice
 • topola biała
wiek  150 lat

obwód  450 cm

wysokość  25 m

bliższa lokalizacja  w resztce parku podworskiego, w odległości 60 m od zabudowań zakładu

 • dąb szypułkowy
obwód  320 cm

wysokość  22 m

bliższa lokalizacja  na polu ornym, w odległości 35 m od drogi Brwinów - Błonie po jej stronie południowej

Brwinów
 • dąb szypułkowy
wiek  120

obwód  280 cm

wysokość  16 m

adres  ul. Batorego 6

bliższa lokalizacja  w ogrodzie ozdobnym, obok zabudowań mieszkalnych

 • sosna wejmutka
wiek  100 lat

obwód  240 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Batorego 15

bliższa lokalizacja  przed domem mieszkalnym, w ogrodzie ozdobnym

 • modrzew europejski; sosna czarna
obwód  230; 210 cm

wysokość  20; 18 m

adres  ul. Batorego 17

bliższa lokalizacja  na zadrzewionej działce w pobliżu budynku mieszkalnego

 • lipa drobnolistna (2 szt.)
obwód  260, 200 cm

wysokość  20, 18 m

adres  ul. Biskupicka 2

bliższa lokalizacja  parafia Rzymsko - Katolicka w Brwinowie, w ogrodzie plebanii.

 • buk pospolity
obwód  200 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Bolesława Prusa 14

 • dąb szypułkowy
wiek  220 lat

obwód  300 cm

wysokość  20 m

adres  ul. Borkowa

bliższa lokalizacja  teren działki p.Członkowskiego

 • dąb szypułkowy
wiek  150 lat

obwód  315 cm

wysokość  20 m

adres  ul. Dworska 5

bliższa lokalizacja  obok budynku mieszkalnego SGGW-AR

 • lipa drobnolistna
wiek  120 - 130 lat

obwód  275 cm

wysokość  20 m

adres  ul. Graniczna, róg ul. Kolejowej

bliższa lokalizacja  w sąsiedztwie torów EKD, w pasie drogowym, w odległości ok.. 15 m od torów EKD, po ich południowej stronie

 • dąb szypułkowy (2 szt.)
wiek  80 - 100 lat

obwód  255 - 235 cm

wysokość  18 - 16 m

adres  ul. Konopnickiej 5

bliższa lokalizacja  dąb nr 1 w ogrodzie od strony ulicy, dąb nr 2 w głębi ogrodu

 • topola biała, wiąz szypułkowy
obwód  345, 280, 320(?) cm

wysokość  25, 20 m

adres  ul. Konopnickiej 6

bliższa lokalizacja  topola w ogrodzie, wiąz obok prowizorycznych zabudowań gospodarczych

 • topola berlińska
obwód  455 cm

wysokość  30 m

adres  ul. Kraszewskiego 4

bliższa lokalizacja  zieleniec, obok bloku mieszkalnego nr 9

 • dąb szypułkowy
wiek  200 lat

obwód  300 cm

wysokość  20 m

adres  ul. Kraszewskiego 13

 • topola biała
wiek  100 lat

obwód  395 cm

wysokość  25 m

adres  ul. Leśna 26

bliższa lokalizacja  ogród - park przydomowy, obok ogrodzenia, przy ulicy

 • miłorząb dwuklapowy
obwód  170 cm

wysokość  15 m

adres  pl. 1 Maja 1

bliższa lokalizacja  ogród przydomowy

 • brzoza brodawkowata
wiek  80 lat

obwód  255 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Powstańców Warszawy

bliższa lokalizacja  na cmentarzu parafialnym w Brwinowie

 • lipa drobnolistna
wiek  100 lat

obwód  250 cm

wysokość  16 m

adres  ul. Prusa 12

bliższa lokalizacja  w części centralnej ogrodu

 • dąb szypułkowy
wiek  200 lat

obwód  385 cm

wysokość  22 m

adres  ul. Przczelińska 2

bliższa lokalizacja  ok. 3 m od ulicy

 • buk pospolity (18 szt.) rząd drzew
wiek  lat

obwód  147 - 237 cm

wysokość  15 m

adres  ul. Pszczelińska 99

bliższa lokalizacja  teren Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie

 • dąb szypułkowy (3 szt)
wiek  70 - 100 lat

obwód  280, 270, 220 cm

wysokość  20, 18, 18 m

adres  ul. Przczelińska, róg Wilsona

bliższa lokalizacja  na placu otoczonym starodrzewiem lip i dębów

 • klon srebrzysty
wiek  100 lat

obwód  325 cm

wysokość  22 m

adres  ul. Stefana Batorego 8

bliższa lokalizacja  w dużym ogrodzie przydomowym

 • granit czerwony średnioziarnisty głaz
obwód  640 cm

wysokość  1,5 m

bliższa lokalizacja  w nieczynnym wyrobisku po piasku, w odległości ok. 30 m od torów kolejowych linii Milanówek - Brwinów, na zapleczu ul. Czubińskiej

 • wiąz szypułkowy, wierzba (?)
wiek  120 - 160 lat

obwód  265, 425 cm

wysokość  20, 20 m

bliższa lokalizacja  park zabytkowy w Brwinowie

Dębak
 • lipa drobnolistna
wiek  150 lat

obwód  320 cm

wysokość  26 m

bliższa lokalizacja  w odległości ok. 500 m na zachód od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna (w odległości ok. 70 m na zachód od dębu pomnika przyrody)

Gajówka Chojak
 • sosna pospolita; dąb szypułkowy
obwód  170; 140 cm

wysokość  20; 16 m

bliższa lokalizacja  40 m na południe od drogi leśnej

Helenówek
 • topola biała (5 szt.); klon srebrzysty
obwód  635, 460, 430, 380, 375; 350 cm

wysokość  36, 32, 34, 30, 30; 32 m

bliższa lokalizacja  w parku zabytkowym

Kanie
 • lipa drobnolistna
obwód  365 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  osada Popówek, przy skrzyżowaniu polnych dróg, na skraju lasu, przy wschodniej bramie szkoły jazdy konnej "Szarża"

 • ???????
bliższa lokalizacja  działki  nr 636-p, 638-p, 639/1-p, 639/2-p, 666/1-p do 666/5-p, w kierunku południowo - wschodnim, od strony kolonii WKD - Otrębusy, na przedłużeniu ul. Sosnowej (ścieżka leśna) ok.. 1,3 km

Moszna
 • dąb szypułkowy; wiąz pospolity (3 szt.)
obwód  380; 280, 270, 230 cm

wysokość  27; 25 m

bliższa lokalizacja  na polu wiejskim

Nowa Wieś
 • dąb szypułkowy
wiek  300 lat

obwód  550 cm

wysokość  27 m

bliższa lokalizacja  obok osady leśnej Chojak

Otrębusy
 • lipa drobnolistna (108 szt.) aleja
obwód  145 - 313 cm

wysokość  14 - 23 m

adres  ul. Lipowa

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi gruntowej - ul. Lipowa, prowadzącej od ul. Czeremchy do ul. Tarniny

 • dąb szypułkowy
wiek  200 lat

obwód  310 cm

wysokość  26 m

adres  ul. Przejazdowa 29

bliższa lokalizacja  park zabytkowy obok "Domu Ogrodnika"

 • lipa drobnolistna (2 szt.)
obwód  335, 310 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Sadowa

bliższa lokalizacja  teren działki p. Małkiewicza

 • lipa drobnolistna (3 szt.)
obwód  282, 280, 250 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Sadowa

bliższa lokalizacja  teren działki p. Małkiewicza

 • lipa drobnolistna (68 szt.); kasztanowiec (?) aleja
wiek  120 - 180 lat

obwód  200 - 430 cm

wysokość  16 - 20 m

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi nr 674, pomiędzy działkami nr 673, 675 i 676 a działkami 672/2, 678 i 679, w rejonie siedziby leśnictwa "Dębak"

 • lipa drobnolistna (33 szt.) aleja
wiek  70 - 120 lat

obwód  150 - 300 cm

wysokość  18 - 22 m

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi nr 660 od ul. Natolińskiej, do drogi nr 665, biegnącej pomiędzy działkami nr 659 i 661 a działką nr 656

 • lipa drobnolistna (39 szt.); dąb szypułkowy (?) aleja
wiek  100 lat

obwód  120 - 280 cm

wysokość  18 - 22 m

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi 662, w rejonie willi "Zosin", obok działek nr 659 i 661

 • lipa drobnolistna (109 szt,); brzoza brodawkowata aleja
wiek  120 - 150 lat

obwód  120 - 300 cm

wysokość  12 - 22 m

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi gruntowej nr 482, pomiędzy ul. Przejazdową a ul. Podleśną, biegnącą częściowo wzdłuż terenu "Mazowsze"

 • lipa drobnolistna (47 szt.) aleja
wiek  70 - 150 lat

obwód  150 - 350 cm

wysokość  15 - 25 m

bliższa lokalizacja  wzdłuż drogi polnej biegnącej między działkami 474 i 314/3 314/2 oraz wzdłuż działek 469 i 470 w rejonie ul. Podleśnej

Owczarnia
 • lipa drobnolistna
wiek  250 - 300 lat

obwód  445 cm

wysokość  28 m

bliższa lokalizacja  w resztce parku otaczającym willę "Kazimierówkę" w pobliżu stawu

Owczarnia 39 (?)
 • sosna wejmutka (85 szt.) rząd drzew
obwód  120 cm

wysokość  15 m

bliższa lokalizacja  p. Sierakowski/ drzewa tworzą szpaler otaczający działkę rolną

gmina Brochów

Tułowice
 • Topola czarna
obwód  780 cm

wysokość  32 m

bliższa lokalizacja  pomiędzy wałem powodziowym a korytem Wisły w miejscowości Kromnów (?)

 • Dąb szypułkowy
obwód  550 cm

wysokość  25 m

bliższa lokalizacja  pomiędzy wałem powodziowym a korytem Wisły w miejscowości Kromnów (?)

 • Jałowiec pospolity
obwód  63 cm

wysokość  5 m

bliższa lokalizacja  działka leśna w miejscowości Kromnów (?)

 • Dąb szypułkowy
wiek  200 lat

obwód  330 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  miejscowość Kromnów (?)

 • Dąb szypułkowy
obwód  375, 257 cm (dwupienny)

wysokość  20 m

bliższa lokalizacja  miejscowość Przęsławice, obok zabudowań mieszkalnych, przy parkanie obok bramy wjazdowej (?)

 • Dąb szypułkowy
obwód  430 cm

wysokość  20 m

bliższa lokalizacja  przy drodze Kromnów - Śladów po jej południowej stronie w miejscowości Śladów (?)

 • Topola czarna
obwód  620 cm

wysokość  30 m

bliższa lokalizacja  przy drodze Kromnów - Śladów po jej południowej stronie w miejscowości Śladów (?)

Tułowice - Śladów
 • Sosna pospolita
obwód  210 cm

wysokość  11 m

bliższa lokalizacja  obok domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych

 • Dąb szypułkowy
obwód  520 cm

wysokość  26 m

bliższa lokalizacja  działka rolna, ok. 50 m od drogi Wyszogród - Komorów

Śladów
 • Dąb szypułkowy
wiek  500 lat

obwód  600 cm

wysokość  18 m

bliższa lokalizacja  obok zabudowań mieszkalnych, przy wjeżdzie na podwórze gospodarcze. Właściciel - p. Tempczyk

dzielnica Bemowo

m. st. Warszawa
Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -

 • Dąb szypułkowy
wiek  290

obwód  443 cm

wysokość  20 m

adres  ul. Grotowska

bliższa lokalizacja  osiedle Boernerowo na wysokości posesji Grotowska 15 od strony lasu.

 • Kasztanowiec biały
wiek  90 lat

obwód  287 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Szeligowska 11 i 13

bliższa lokalizacja  pomiędzy rowem odwadniającym a chodnikiem asfaltowym naprzeciwko w/w posesji.

Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -

 • Dąb szypułkowy
wiek  270

obwód  415 cm

wysokość  22 m

adres  ul. Westerplatte

bliższa lokalizacja  osiedle Boernerowo na wysokości posesji Grotowska 15.

Warszawa
 • Grab pospolity
obwód  215 cm

wysokość  18 m

adres  Forty Bema

bliższa lokalizacja  na terenie Ośrodka Wojskowego C.W.K.S. "Legia", położonego na Fortach Bema (Powązki)

 • grab pospolity (7 szt.)
obwód  dane nieczytelne

wysokość  dane nieczytelne

adres  Forty Bema

bliższa lokalizacja  na terenie Ośrodka Wojskowego C.W.K.S. "Legia", położonego na Fortach Bema (Powązki).

 • Lipa drobnolistna (4 szt.)
obwód  280 - 450 cm

wysokość  20 - 30 m

adres  Forty Bema

bliższa lokalizacja  na terenie Ośrodka Wojskowego C.W.K.S. "Legia", położonego na Fortach Bema (Powązki)

 • Grab pospolity
obwód  170 cm

wysokość  16 m

adres  Forty Bema

bliższa lokalizacja  na terenie Ośrodka Wojskowego C.W.K.S. "Legia", położonego na Fortach Bema (Powązki)

 • topola (?)
obwód  dane nieczytelne

wysokość  dane nieczytelne

adres  Forty Bema

bliższa lokalizacja  na terenie Ośrodka Wojskowego C.W.K.S. "Legia", położonego na Fortach Bema (Powązki).

 • Lipa drobnolistna (85 szt)
wiek  100 lat

obwód  150 - 250 cm

wysokość  12 - 15 m

adres  ul. Mory

 • Granit szary różnoziarnisty z wygładami lodowcowymi
obwód  600 cm

wysokość  80 cm

adres  ul. Rozłogi 4

 • Granit różowy średnioziarnisty
obwód  520 cm

wysokość  150 cm

adres  ul. Siemiatycka 1

bliższa lokalizacja  obok bloku mieszkalnego Lazurowa 1.

 • Granit szary średnioziarnisty
obwód  450 cm

wysokość  120 cm

adres  ul. Siemiatycka 1

bliższa lokalizacja  obok bloku mieszkalnego Lazurowa 1.

 • Granit szary średnioziarnisty
obwód  550 cm

wysokość  110 cm

adres  ul. Siemiatycka 1

bliższa lokalizacja  obok bloku mieszkalnego Siemiatycka 1.

 • Sosna zwyczajna
obwód  257 cm

wysokość  21 m

bliższa lokalizacja  na terenie lasu Bemowo, przy torach kolejowych, naprzeciwko posesji na ul. Grotowskiej 13.

dzielnica Białołęka

Tarchomin
 • Dąb szypułkowy(4 szt.)
obwód  310 - 340 cm

wysokość  25 m

adres  ul. Majolikowa

bliższa lokalizacja  zaplecze domu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Ceramicznej 1 w Tarchominie

 • Wiąz szypułkowy; jesion wyniosły (2 szt.)
obwód  348; 245, 305 cm

wysokość  20; 17, 20 m

adres  ul. Mehoffera 2

bliższa lokalizacja  teren zabytkowego parku, Seminarium Duchowne

 • topola czarna; dąb szypułkowy
obwód  450; 510 cm

wysokość  30; 21 m

adres  ul. Mehoffera 2

bliższa lokalizacja  teren zabytkowego parku, Seminarium Duchowne

 • Granit szary z wygładami lodowcowymi
obwód  620 cm

wysokość  1,0 m

adres  ul. Mehoffera 2

bliższa lokalizacja  w parku zabytkowym, obok budynku pałacowego

 • lipa drobnolistna
obwód  400 cm

wysokość  22 m

adres  ul. Mehoffera 4

bliższa lokalizacja  teren parafii rzymsko - katolickiej Św. Jakuba

Warszawa
 • Dąb szypułkowy
obwód  310 cm

wysokość  18 m

adres  ul. Szynowa

bliższa lokalizacja  osiedle Płudy, obok posesji na ul. Szynowej 35

dzielnica Praga Południe

Spis ilościowy kompletny - stan na 12 kwietnia 2005 r.
Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -
Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -
Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -

 • metasekwoja chińska (2 szt.)
obwód  154, 153 cm

adres  ul. Adampolska 13

akt prawny  Dz. U. Woj. Warszawskiego Nr 52 z dnia 29.10.97r. poz. 173

Pomniki_przyrody_województwa_mazowieckiego -

 • topola biała
obwód  388 + 800 cm - dwupniowa

adres  ul. Brukselska 24/26

akt prawny  Dz. U.R.N. m. st. Warszawy Nr 14 z dnia 19.10.82r. poz. 68

 • dąb czerwony
obwód  327 + (375 cm pomiar na wys. 110 cm) - dwupniowy

adres  ul. Dąbrówki 8

bliższa lokalizacja  Na terenie posesji, od frontu.

akt prawny  3.1253/Dz. U. W. W. Nr 8 z dnia 22.03.96r. poz. 69/

 • buk pospolity
obwód  293 cm

adres  ul. Gruzińska 6

bliższa lokalizacja  na terenie posesji (w głębi) od strony posesji Gruzińska 4

akt prawny  1252/Dz. U. W. W. Nr 8 z dnia 22.03.96r. poz. 69/

 • granitognejs szaroróżowy o teksturze drobnoziarnistej z żyłami pegmatytowymi głaz narzutowy

nazwa własna  "Głaz Marszałka Piłsudskiego"

obwód  550 cm

wysokość  2,35 m

adres  ul. Mińska 25

bliższa lokalizacja  przed wejściem do Polskich Zakładów Optycznych

akt prawny  1153/Dz. U. W. W. Nr 7 z dnia 05.06.91r. poz. 51/

 • granit rapakiwi głaz narzutowy
obwód  630 cm

wysokość  1,6 m

adres  ul. Mińska 25

bliższa lokalizacja  przed wejściem do Polskich Zakładów Optycznych

uwagi  brak pomnika! - do wyjaśnienia.

akt prawny  1062

 • granitoid czerwonoszary z wygładami lodowcowymi głaz narzutowy
obwód  520 cm

wysokość  2,3 m

adres  ul. Mińska 25

bliższa lokalizacja  przed wejściem do Polskich Zakładów Optycznych

uwagi  brak pomnika! - do wyjaśnienia.

akt prawny  1092

 • dąb szypułkowy
obwód  368 + 332cm - dwupniowy

adres  ul. Zakopiańska 28

bliższa lokalizacja  na terenie posesji (w głębi), od strony posesji Zakopiańska 30

akt prawny  Dz. U.R.N. m. st. Warszawy Nr 19 z dnia 30.10.62r. poz. 69

gmina Stare Babice

Janów
 • Dąb szypułkowy
obwód 270 cm

wysokość  21 m

adres  Andersa 73

bliższa lokalizacja  działka rekreacyjna, zachodnia granica działki.

Laski
 • Brzoza czarna
obwód  90 cm

wysokość  16 m

adres  w zadrzewieniu drogi Warszawa - Truskaw, strona południowa obok cmentarza Poległych w 1939r.

Zielonki
 • Jesion wyniosły
wiek  100 - 120 lat

obwód  350 cm

wysokość  25 m

adres  część południowa parku wiejskiego oddzielona pasem upraw o szerokości około 80 m.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.