Polskokatolicyzm - wyznanie chrześcijańskie, należące do grupy kościołów autonomicznych, narodowych, obrządku zachodniego.
Powstało w wyniku sporów w Kościele Katolickim wśród Polonii amerykańskiej w XIX wieku. Przyczyną były konflikty z księżmi pochodzenia irlandzkiego i niemieckiego, którzy nie rozumieli zwyczajów i problemów polskich emigrantów. Wikariusz z parafii Scranton, Franciszek Hodur utworzył niezależną parafię i został ekskomunikowany razem z wiernymi w 1898 roku przez władze kościelne. W 1904 roku utworzono Polski Narodowy Kościół Katolicki, który wkrótce przyjął starokatolicką dogmatykę. Franciszek Hodur w 1907 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk starokatolickiego biskupa Utrechtu, zachowując przez to dla PNKK sukcesję apostolską.
W 2003 r. PNKK wystąpił z Unii Utrechckiej ze względu na sprzeciw wobec wyświęcania kobiet i błogosławieństwa związków homoseksualnych w europejskich kościołach starokatolickich. Doktrynalnie kościoły polskokatolickie różnią się od Kościoła katolickiego nieuznawaniem nieomylności i władzy papieży, liturgia w języku polskim od początku istnienia, zachowaniem tradycji polskich, spowiedzią powszechna dla dorosłych, nieobowiązującym celibatem duchownych, demokratycznym ustrojem kierowania Kościołem.
PNKK przybył do Polski z reemigrantami z USA w 1921 r. i stanowił diecezje polską PNKK w USA. W 1951 roku władze komunistyczne PRL (Ministerstwo ds Wyznań) nakazały PNKK w Polsce zerwać łączność z amerykańskim PNKK. W wyniku presji Kościół Polskokatolicki ogłosił autokefalię, którą później zachowano i która została uznana przez PNKK.
PNKK w USA w intensywnym dialogu ekumenicznym zbliża sie do jednosci z Kościołem Katolickim; Watykan wymazał ekskomunikę i uznał ważność święceń kapłańskich i wszystkich sakramentów w PNKK. Także z Kościołem Polskokatolickim prowadzony jest dialog na poziomie episkopatów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.