Granatowa Policja - pot. nazwa Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa z czasów II wojny światowej. Nazwa policji pochodzi od granatowego koloru noszonych mundurów.
Granatowa policja utworzona została wedle rozporządzenia Hansa Franka, Generalnego Gubernatora, na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Większość policjantów rekrutowała się z przedwojennych policjantów polskich, ale także zdarzały się przypadki służby Ukrainców (głównie na wschodzie i południowym wschodzie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zostały utworzone oddziały policji ukraińskiej. Granatowa Policja była całkowicie podporządkowana policji niemieckiej. Głównym jej zadaniem było pilnowanie porządku i uczestnictwo w ekspedycjach karnych, deportacjach, łapankach, pilnowaniu gett.
Niektórzy policjanci mieli powiązania z członkami podziemnej Armii Krajowej, dostarczając potrzebnych jej informacji. Mimo tego praca w Granatowej Policji stanowiła de facto kompletną kolaborację z okupantem. Funkcjonowało w niej kilkanaście tysięcy Polaków.
Analogiczne policje istniały w innych okupowanych krajach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.