Polityk jest osobą, która sprawuje władzę, dąży do jej zdobycia bądź też w inny sposób uczestniczy w podejmowaniu decyzji politycznych.

Kategorie polityków

Wyróżnia się trzy kategorie polityków.
  • polityk okazjonalny - jego udział w polityce ma charakter nieformalny, często ogranicza się jedynie do udziału w dyskusjach politycznych
  • polityk niezawodowy - okresowo pełni ważne funkcje publiczne, ale swe aspiracje zawodowe lokuje np. w biznesie
  • polityk zawodowy - polityka jest dla niego zawodem oraz najważniejszym sposobem realizowania życiowych ambicji

Działanie polityków

Działalność polityków powinna znajdować uzasadnienie w etyce przekonań lub w etyce odpowiedzialności. Idealnm politykiem jest osoba realizujaca interesy reprezentowanej przez siebie grupy społecznej, odrzucająca prywatne interesy i korzyści.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.