{{Politechnika| nazwa=Politechnika Świętokrzyska| godlo=Politechnika_swietokrzyska_logo.png| nazwa godla=Logo Politechniki Świętokrzyskiej| mapa=Kielce_Mapa.PNG| miasto=Kielce| kraj=Polska| data=1974| rektor=prof. dr hab. inż.
Wiesław Trąmpczyński| studenci=ok. 10000| adres=Al. 1000-lecia
Państwa Polskiego 5
25-541 Kielce| telefon=(0-41) 34-24-444
(inf. o num. wewn.)| www=http://www.tu.kielce.pl/| czlonkostwo=Socrates/Vine
Socrates/Adis
Socrates/Erasmus
Socrates/Minerva
Leonardo da Vinci
Polonium
Ceepus
Tempus }} Politechnika Świętokrzyska - wyższa uczelnia techniczna w Kielcach.

Wydziały

 • Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Elektrotechniki Automatyki i Informatyki,
 • Mechatroniki i Budowy Maszyn,
 • Zarządzania i Modelowania Komputerowego;

Kierunki kształcenia

 • budownictwo lądowe,
 • inżynieria środowiska,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • automatyka i robotyka,
 • zarządzanie i marketing,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora;
 • 2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego;

Historia

 • 1965 - powstaje Kielecko - Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska;
 • 1967 - przekształcenie w Kielecko - Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską;
 • 1974 - przekształcenie K-RWSI w Politechnikę Świętokrzyską;
 • 1996 - powstaje Centrum Laserowych Technologii Metali - wspólna jednostka PAN i PŚk;
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.