Polarność to właściwość związku chemicznego oznaczająca asymetryczną budowę z częściowo przemieszczonym ładunkiem elektrycznym. Polarne cząsteczki posiadają moment dipolowy. Polarne cząsteczki rozpuszczalnika mogą solwatować jony ułatwiając rozpuszczanie substancji jonowych (jak sole) lub innych substancji polarnych.
Warunkiem polarności cząsteczek jest występowanie w nim wiązań spolaryzowanych, czyli takich w których chmury elektronowe są częściowo przemieszczone względem środka wiązania na skutek różnic w elektroujemności związanych atomów.
W przypadku wielu związków chemicznych pomimo tego, że wiązania są polarne, na skutek symetrii budowy cząsteczka pozostaje niepolarna (apolarna), np. CO2, CCl4.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.