Pokładówka - na jachcie jest to bardzo niskie, skrzyniowe wyniesienie pokładu, o lekko wypukłym dachu, stanowiące lokalne podwyższenie przestrzeni podpokładowej. Pokładówka może posiadać w bocznych ścianach wąskie, nieotwieralne iluminatory, a na górnej powierzchni inne urządzenia, np. wentylacyjne. Często konstrukcja pokładówki jest tak mocna, że można po niej chodzić tak, jak po reszcie pokładu (szczególnie na mniejszych jednostkach), a wtedy od przodu jachtu może w sposób płynny przechodzić pokładówka w pokład dziobowy. Na górnej powierzchni takiej pokładówki mogą wtedy znajdować się również luki (włazy) spełniające jednocześnie rolę iluminatorów, natomiast tylna część pokładówki z reguły kończy się zejściówką. Po obu bokach pokładówki od strony burt znajdują się półpokłady. Przez dach pokładówki może przechodzić kolumna masztu.
Na większych jednostkach pływających pokładówki są konstrukcjami otaczającymi z boków i zamykającymi od góry każdy większy otwór w pokładzie. Przykrywać wtedy mogą, oraz doświetlać i lokalnie podwyższać takie pomieszczenia znajdujące się pod nimi, jak: schowki, magazyny i ładownie, oraz zejścia pod pokład.
W przypadku jachtów, pokładówka nie zajmuje całej szerokości pokładu, czym różni się od nadbudówki, która na jachtach zawsze sięga burt (jednak na większych statkach wodnych pojęcie nadbudówki jest już nieco inne). Ponadto pokładówka jest zwykle niższa od nadbudówki i zazwyczaj nie sięga nawet nadburcia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.