W pierwszych miesiącach roku 1918 bolszewicy opanowali znaczne obszary Rosji, ustanawiając na nich władzę bolszewicką. Pomimo to, opór zwolennikow rządu demokratycznego był nadal bardzo silny, co zmusiło bolszewików do podpisania niekorzystnego pokoju z Niemcami w Brześciu 3 marca 1918 r. W wyniku pokoju ogromne obszary Rosji na południu i zachodzie znalazły się w rękach Niemców. W taki sposób Rosja zakończyła swój udział w I wojnie światowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.