Pojezierze Pomorskie - leży w pasie Pobrzeży Południowobałtyckich. Dzieli się na trzy mniejsze pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie, Południowopomorskie. Znajduje się w północno-zachodniej Polsce i sąsiaduje z Niziną Szczecińską od zachodu, Pobrzeżem Słowińskim od północy, Żuławami Wiślanymi od wschodu i Pojezierzem Wielkopolskim od południa. Pojezierze Pomorskie nazywane jest również Szwajcarią Kaszubską, na terenie której wznosi się najwyższe wzniesienie wyżu europejskiego - Wieżyca (329 m.n.p.m.). Pojezierze Pomorskie stanowi 11% powierzchni Polski, a jego granice wyznaczają rzeki: Odra, Wisła i Noteć.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.