Podział administracyjny

Podział administracyjny (podgląd zawartości)

(podział terytorialny) podział państwa na mniejsze obszary, którego celem jest usprawnienie zarządzania krajem przez organy władzy centralnej i samorządowej. Podział administracyjny jest rodzajem regionalizacji, tzn. podziału państwa na regionami administracyjnymi) uwzględniającego pewne kryteria geograficzne, historyczne, gospodarcze, społeczne oraz prawno-administracyjne. Wytyczenie jednostek podziału administracyjnego musi uwzględniać wykształcone już powiązania przestrzenne oraz przemieszczenia ludności.
Wyniki wyszukiwań związane z "Podział_administracyjny"
wyników 32