|miasta1= Koszalin
, Rzeszów
, Przemyśl
, Lubaczów
, Kielce
, Radom
, Łomża
, Białystok
, Olsztyn
, Włocławek
, Płock
, Warszawa
, Częstochowa
, Kraków
, Wadowice
|państwo2= |miasta2= |państwo3= |miasta3= |państwo4= |miasta4= |państwo5= |miasta5= |państwo6= |miasta6= |państwo7= |miasta7= |państwo8= |miasta8= |państwo9= |miasta9= }} IV Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski w 1991 pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście odbywała się w dwóch etapach:

IV Światowe Dni Młodzieży

Na Jasnej Górze, gdzie papież przebywał od 14 do 16 sierpnia, zgromadziło się 1,7 mln ludzi głównie młodych. Po raz pierwszy w Światowych Dniach Młodzieży udział wzięła liczna grupa młodzieży z ZSRR (100 tys. młodych).
Jan Paweł II wygłosił na Jasnej Górze 6 przemówień skierowanych do młodych:
- Przemówienie powitalne do uczestników 6. Światowego Dnia Młodzieży (14 sierpnia): Cel naszego pielgrzymowania: słuchać i spełniać słowo Boże;
- rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego (14 sierpnia): Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam;
- Homilia podczas Mszy Świętej kończącej 6. Światowe Dni Młodzieży (15 sierpnia): Jest z wami Maryja;
- Przemówienie na zakończenie Mszy św. (15 sierpnia): Maryja wzorem na drodze ku pełnej dojrzałości (przemówienie wygłoszone w 20 językach);
- przemówienie podczas Apelu Jasnogórskiego (15 sierpnia): Tobie, Pani jasnogórska...
- przemówienie pożegnalne (16 sierpnia): Trzeba olbrzymiej modlitwy;
W homilii do młodzieży papież mówił wiele o walce, jaka toczy się między dobrem a złem o duszę człowieka. Powiedział m.in.:
"Nasze stulecie było i dalej jest szczególnym poligonem tej walki. Pokolenia całe przez nią przechodzą, a równocześnie podmiotem właściwym jest każda i każdy z nas. Człowiek w prawdzie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże — a równocześnie człowiek kuszony, aby ten obraz i podobieństwo przemienił w wyzwanie rzucane swemu Stwórcy i Odkupicielowi. Aby Go odrzucił. Aby swe życie na ziemi kształtował tu tak, jakby Bóg nie istniał. Jakby nie istniał Bóg w całej swojej transcendentnej rzeczywistości. Jakby nie istniał w swojej miłości do człowieka, która Ojcu kazała dać Syna Jednorodzonego, dać Syna, ażeby człowiek — przez tego Syna — miał życie wieczne w Bogu.Wśród tej walki, wśród tych duchowych zmagań, tyle środków pracuje nad tym, ażeby człowieka wyzuć z przybrania za synów. Wy, młodzi, przybyliście tutaj w pielgrzymce, ażeby potwierdzić to przybranie za synów, aby je na nowo wybrać. Aby z niego kształtować swą ludzką egzystencję. Aby do niego przybliżać i pociągać innych."
Żegnając się z Polakami 16 sierpnia na lotnisku Balice, Jan Paweł II powiedział, że Apel Jasnogórski streszcza program nowej ewangelizacji.
{{Podróż apostolska |rok= 1991 |poprzednia=
Portugalia |następna=
Brazylia }}
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.