Pododdział - to część jednostki wojskowej nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej. Rozróżnia się 4 szczeble pododdziałów: Dowódcami drużyn i niektórych plutonów są zwykle podoficerowie lub chorążowie, pozostałych zaś - oficerowie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.