- sposób noszenia na pagonie

Podchorąży -
(wz. 1963)
Podchorąży -
(wz. 1970)
Podchorąży – to tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy (tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych). Tytuł wywodzi się z XVIII wieku, kiedy stopień chorążego był pierwszym stopniem oficerskim. Kandydat na oficera posiada stopień wojskowy szeregowego albo podoficera, zaś tytuł podchorążego jest używany wraz ze stopniem wojskowym - bezpośrednio po stopniu (np. kapral podchorąży). Zgodnie z przepisami mundurowymi Wojska Polskiego podchorążowie noszą pagony dodatkowo obszyte sznureczkiem białym albo biało-czerwonym (jest to tradycja z lat przedwojennych). Sznureczek biało-czerwony oznaczał studenta-słuchacza studium wojskowego, potem słuchacza szkół oficerów rezerwy, jeszcze później szkół podchorążych rezerwy, natomiast biały - słuchaczy zawodowych akademii wojskowych i szkół oficerskich. Ponadto na pagonach podchorąży nosi okrągłą oznakę ze skrótem nazwy szkoły, np. WAM, WAT, WSO (wyższa szkoła oficerska), SOR (szkoła oficerów rezerwy), SPR (szkoła podchorążych rezerwy), a na rękawach paski z lamówki, których liczba i szerokość zależne są od roku studiów (na I roku studiów - jeden szeroki pasek; na II roku – jeden szeroki i naszyty nad nim jeden wąski pasek, na III roku – jeden szeroki i naszyte nad nim dwa wąskie paski; na IV roku – jeden szeroki i naszyte nad nim trzy wąskie paski; na V roku – dwa szerokie paski; w czasach, kiedy istniała Wojskowa Akademia Medyczna z sześcioletnimi studiami, podchorążowie VI rocznika nosili trzy szerokie paski na rękawach).
Studia w wyższej szkole oficerskiej lub w akademii wojskowej zakończone są ceremonią promocji na pierwszy stopień oficerski (zwykle podporucznika, przed II wojną światową wyjątkowo prymusi byli promowani na stopień porucznika, a w pierwszych promocjach WAT - nawet na stopień kapitana), np. kpt. Kazimierz Palski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.