Poczwarka - stadium rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym, poprzedzające postać dorosłą – imago. Poczwarka jest zwykle nieruchoma i nie pobiera pokarmu. Wewnątrz poczwarki narządy larwalne ulegają całkowitemu lub częściowemu rozpuszczeniu (histolizie) i fagocytozie. Nowe narządy rozwijają się drogą histogenezy z tak zwanych płytek imaginalnych, wyodrębnionych już u młodych larw i zbudowanych z komórek embrionalnych, zdolnych do intensywnych podziałów.
Rozróżnia się: poczwarkę wolną, bez twardej okrywy, poczwarkę zamkniętą, zasklepioną w chitynowej okrywie, i poczwarkę rzekomą (bobówka), u której baryłkowata okrywa z ostatniej wylinki larwalnej osłania poczwarkę wolną. W stadium poczwarki owady często przechodzą diapauzę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.