Pożar -
Pożar - niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia. Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością człowieka).

Przyczyny pożarów

 • czasu pokoju:
  • wadliwe urządzenia gazowe i elektryczne
  • podpalenia
  • nieumyślne zaprószenia ognia przez człowieka
  • pioruny
  • wypadki komunikacyjne
  • samozapalenia
   dotyczy substancji, które zostały "upakowane". są to na przykład: wilgotne siano, wata, torf, węgiel, farby. W ich wnętrzu, ze względu na brak cyrkulacji powietrza, wytwarza się temperatura powyżej 200°C (zazwyczaj powyżej 250°C!), co prowadzi do żarzenia, a dalej powstania płomieni.
 • czasu wojny:

Rodzaje pożarów

W Polsce stosuje się następującą klasyfikacje pożarów:
Grupa Charakterystyka
A Pożar ciał stałych
B Pożar cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze
C Pożary gazów palnych
D Pożary metali
E Pożary grup A-D w pobliżu urządzeń pod napięciem

W niektórych krajach wyróżnia się także grupę F - tłuszcze i oleje spożywcze. Natomiast w USA stosuje sie inny podział na grupy: A - ciała stałe, B - ciecze i gazy palne, C - pożary grup A i B w pobliżu urządzeń pod napięciem, D - metale palne.

Sposoby walki z ogniem

Do napisania
Najbardziej znanymi metodami walki z pożarem jest użycie środków gaśniczych.Do powszechnie stosowanych środków gaśniczych zaliczamy: wodę, pianę, piasek, gazy i proszki.
 • woda absorbuję z palącego się ciała duże ilości ciepła tym samym uniemożliwiajac dalsze palenie się. W zetknięciu z pżarem z wody wytwarza się para wodna która wypiera tlen z ogniska pożaru, hamujac cały proces palenia się.
 • piana gaśnicza, jej działanie gaśnicze polega na odizolowaniu dostępu tlenu do powierzchni palącego się materiału, oraz ma działanie chłodzące (obniża temperaturę)
 • piasek należy do łatwo dostępnych środków gaśniczych. Jego działanie polega na odcinaniu dostępu tlenu do palącego się materiału, użycie piasku zapobiega rozbryzgom
 • gazy gaśnicze są bardzo skutecznym środkiem gaśniczym, ich rola polega na odizolowaniu palącego się materiału od powietrza oraz obniżeniu temperatury. W gazach gaśniczych używa się: dwutlenku węgla, azotu i odpowiednio przygotowanych gazów spalinowych.
 • proszki gaśnicze są to drobno zmielone (niepalne) związki węglanowe lub fosforanowe, mają za zadanie odizolować płonące ciała od dostępu tlenu
Do gaszenia małych przedmiotów lub powierzchni nie większych niż 1m². służą koce gaśnicze. Natomiast do 'tłumienia' iskier i żagwi przenoszonych przez wiatr służą tłumice. (są to płaskie miotły z wikliny, obszyte wsiąkliwą tkaniną, przymocowane na długich drążkach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.