Połączenie sworzniowe - połaczenie rozłączne ruchowe, w którym elementem pośredniczącym jest walcowy sworzeń.
Połaczenie sworzniowe zwykle wykorzystywane jest do łączenia przegubów. Na przykłądzie sworzeń (1) umiesczony na wcisk w jednym elemencie przegubu (2), podczas gdy pasowanie z drugim elementem (3) jest luźne. Pozwala to na obrót elementu (2) względem osi sworznia.
Przykładem połączenia sworzniowego jest połącznie tłoka silnika spalinowego z korbowodem
Obliczenia wytrzymałościowe połaczenia sworzniowego polegaja na sprawdzeniu wytrzymałości sworznia na zginanie kg, a elementów przegubu zwykle na rozciąganie kc lub inne w zależności od rodzaju ich obciążenia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.