Epoka
poprzedzająca 

Epoka 

omawiana

(mln-tys lat temu)

Epoka 

następna

pliocen

pleistocen

(1,87-0,1)

holocen

tabela stratygraficzna


Plejstocen - starsza epoka czwartorzędu, od 1.87 mln lat temu do początku holocenu (10,250 tys. lat temu), zwana też epoką lodowcową, w której olbrzymie lodowce pokryły wielką część Europy, łącznie z Polską, a także inne obszary strefy umiarkowanej, a więc zachodnią Syberię, Amerykę Północną, Grenlandię, Ziemię Ognistą, Argentynę, Tasmanię. W tym samym czasie w strefie międzyzwrotnikowej występowały wzmożone opady.
Klimat plejstocenu ulegał wahaniom, po fali zimna (glacjał) następowało ocieplenie (interglacjał). Oto najważniejsze glacjały i interglacjały europejskie tego okresu: (w tysiącach lat)
  • 600-540 - zlodowacenie podlaskie (Günz)
  • 540-480 - interglacjał przasnyski (Günz/Mindel)
  • 480-430 - zlodowacenie krakowskie (Mindel)
  • 430-240 - interglacjał mazowiecki (Mindel/Riss)
  • 240-180 - zlodowacenie środkowopolskie (Riss)
  • 180-120 - interglacjał eemski (Riss/Würm)
  • 120-10 - zlodowacenie bałtyckie (Würm)
  • epoka polodowcowa

Flora

Plejstoceńską tundrę glacjalną porasta roślinność karłowata, przypominająca dzisiejszą florę wysokogórską (karłowate wierzby, karłowata brzoza, dębik ośmiopłatkowy i inne).

Fauna

Na Ziemi trwa "era wielkich ssaków". Jednym z nich jest jeleń olbrzymi (Megaloceros giganteus). Koniec plejstocenu to również era wymierania wielkich ssaków i intensywnej ewolucji człowieka. W Ameryce Południowej żyją przodkowie wilka grzywiastego.

Ewolucja człowieka

W plejstocenie na terenach Europy żyją dwa podgatunki (lub gatunki) człowieka: Homo sapiens neandertalensis (H. neandertalensis) i H. sapiens sapiens (H. sapiens). Pod koniec plejstocenu wykształcają się na świecie główne rasy ludzkie: mongoidalna w Azji, negroidalna w Afryce Środkowej, europoidalna i rasa australoidalna. Cały plejstocen przypada na okres, który w antropologii i paleoantropologii określa się mianem paleolitu. Część tzw. starszego paleolitu (czyli dolnego) (od. 4,5 mln lat temu do 120 tys. lat temu) przypada na najdawniejszy okres plejstocenu, środkowy paleolit trwa do 40 tys. lat temu, a tzw. młodszy (czyli górny) przypada na okres od 40 do 8,3 tys. lat temu. Tak więc już w plejstocenie zaczynają się rozwijać kultury neolityczne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.