Plebiscyt -

Plebiscyt (łac. plebis scitum = 'uchwała zgromadzenia ludowego, plebejuszy') - termin używany w podobnym znaczeniu jak referendum. Nie jest ono jednak do końca określone i zależy od tradycji danego państwa. I tak na przykład:
  • W warunkach polskich plebiscyt oznacza powszechne głosowanie na jakimś obszarze w sprawie przynależności terytorialnej danego obszaru do jakiegoś państwa. Używano niekiedy tej nazwy dla referendów o innej tematyce, np. referendum "3 x tak" z 1946 nazywano wówczas plebiscytem ludowym.
  • We Francji oznacza głosowanie na jednostkę, podczas gdy referendum używane jest na określenie głosowania w kwestii rozwiązania jakiegoś problemu.
  • W Szwajcarii obu tych pojęć używa się zamiennie.

Ważniejsze plebiscyty w historii

  • 14 marca 1920 - plebiscyt w południowym Szlezwiku w sprawie przyłączenia do Niemiec lub Danii
  • 13 stycznia 1935 - plebiscyt w Zagłębiu Saary w sprawie przyłączenia do Niemiec lub Francji

Plebiscyty w sprawie Polski

  • 11 lipca 1920 - plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w sprawie przyłączenia do Niemiec lub Polski (zobacz)
  • 20 marca 1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku w sprawie przyłączenia do Niemiec lub Polski (zobacz)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.