Pirydyna jest jedną z najprostszych heterocyklicznych aromatycznych molekuł. Jest to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu i słabej rozpuszczalności w wodzie.Temperatura wrzenia 115°C.
Wzór sumaryczny: C5H5N Pirydyna strukturalnie jest podobna do benzenu z pojedynczym atomem azotu.
Pirydyna jest częścią wielu związków chemicznych jak nikotyna. Pochodnymi pirydyny są zasady pirydynowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.