Pierwsza wojna meseńska miała miejsce w latach 740-720 p.n.e.
Sparta jako państwo rozpoczęła kolonizację sąsiednich terenów. Po opanowaniu Lakonii Spartanie dokonali ekspansji na tereny pobliskiej Mesenii.
Pierwsza wojna zakończyła się zwycięstwem Spartan i podziałem ziem meseńskich pomiędzy jej obywateli.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.