Pierścienice
Pierścienice -
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: pierścienice
Nazwa systematyczna
Annelida
Pierścienice (Annelida) - grupa bezkręgowców, najbliżej spokrewniona z kladem zawierającym Pogonophora i Vestimentifera, następnie z kladem zawierającym stawonogi, Tardigrada i Onychophora. Opisano około 15 000 gatunków żyjących współcześnie pierścienic.
Systematyka:
 • Typ: Pierścienice (Annelida)
Wspólnymi cechami charakterystycznymi są:
 • podział ciała - część głowowa, tułowiowa
 • podział na pierścionowate segmenty nazywane metamerami
 • wyodrębnienie członów: gębowego (peristomium) oraz przedgębowego (prostomium) z części głowowej
 • kształt ciała: z reguły wydłużony, obły z spłaszczoną częścią tułowiową
 • zamknięty układ krwionośny
Pierścienice uznawane są za typ wybitnie progresywny, rozwiązania biologiczne w tej grupie (aromorfozy) dały początek najbardziej zaawansowanym bezkręgowcom: stawonogom i mięczakom. Największy rozwój można zauważyć u wieloszczetów.
Układ pokarmowy u pierścienic jest bardzo dobrze wykształcony, składa się z odcinków:

 • Ektodermalne jelito przednie - w jego skład wchodzi otwór gębowy, umięśniona gardziel (mogą występować "ząbki" u form drapieżnych), rura przełyku, czasami rozszerzająca się w żołądek.
 • Mezodermalne jelito środkowe.
 • Ektodermalne jelito tylne - krótkie, niezróżnicowane.
Układ krążenia, u większości pierścienic zamknięty, składa się z dwóch podłużnych naczyń:
 • grzbietowego - kurczliwego, tłoczącego krew do przodu;
 • brzusznego - w którym krew płynie do tyłu.
Oba te naczynia są połączone ze sobą za pomocą naczyń okrężnych (przednia część ciała) oraz serii mniejszych naczyń wzdłuż całego ciała. U większości gatunków brak wyodrębnionego serca. Zastępują je rytmiczne ruchy mięśni.
Krew zwykle jest barwna - zielona (zawierająca chlorokruorynę), czerwona (zawierająca hemoglobinę lub erytrokruorynę), żółta, bezbarwna.
Układ wydalniczy u wszystkich pierścienic zbudowany jest z nefrydiów i nazywany jest metanefrydialnym. Jest to pierwszy układ sprawnie usuwający zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii zachowując przy tym zdolność osmoregulacji.
Układ nerwowy - oddzielony od powłok ciała, co daje mu większe możliwości rozwoju oraz daje większą ochronę dla centrum nerwowego. Układ składa się z:
 • Parzyste zwoje międzygardzielowe - tworzące mózg. Odchodzą od nich obrączki okołogardzielowe łączące je ze zwojami podgardzielowymi.
 • Brzuszny łańcuszek nerwowy - parzyste zwoje rozmieszczone w każdym segmencie połączone komisurami w pary oraz konektywami z innymi segmentami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.