b>Piekary Śląskie - miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu grodzkiego. Około 61 tysięcy mieszkańców. Leży na północny-wschód od Bytomia i na południowy-wschód od Tarnowskich Gór.
Osada po raz pierwszy wzmiankowana w 1277. Na mocy plebiscytu od 1921 w Polsce. Prawa miejskie od 1939 po połączeniu miejscowości Piekary Wielkie i Szarleja w 1934. Po zmianach w podziale administracyjnym Kraju, w skład Piekar Śląskich wchodzi 6 dzielnic. Kozłowa Góra, Piekary (centrum), Szarlej, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka oraz Brzozowice-Kamień

Historia

Ważne daty w historii miasta:
1277 - powstanie pierwszej parafii rzymsko-katoliskiej pw. śśw. Piotra i Pawła w Kamieniu
1318 - konsekracja drewnianego kościóła pw. św. Bartłomieja w Piekarach
1683 - król Jan III Sobieski w drodze do Wiednia modli się przed obrazem NMP w Piekarach
1847 - Teodor Heneczek zakłada pierwszą polską drukarnię
1849 - konserkacja Bazyliki pw. NMP i św. Bartłomieja
1911 - pierwsze wydobycie węgla w kopalni "Andaluzja"
1922 - wkroczenie Wojska Polskiego, Piekary wracają do Polski
1933 - połączenie Brzozowic i Kamienia
1934 - połączenie Piekar i Szarleja
1935 - zastąpienie nazwy Piekary Wielkie, Piekarami Śląskimi
1937 - uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca Wyzwolenia
1939 (a praktycznie 1947 ze względu na wybuch II Wojny Światowej) - nadanie praw miejskich
1954 - uruchomnienie KWK "Julian"
1975 - refroma administracyjna w wyniku, powstał obecny kształt miasta (Piekary + Szarlej + Kozłowa Góra + Brzozowice-Kamień + Brzeziny Śl. + Dąbrówka Wlk.)
1994 - nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Piekary Ślaskie Papieżowi Janowi Pawłowi II
1999 - reforma administracyjna: Piekary Śląskie powiatem grodzkim

Edukacja

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie w Piekarach Ślaskich (po reformnie edukacji z 1999 roku)
A) SZKOŁY PODSTAWOWE
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 SZARLEJ
Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miłośników Ziemi Piekarskiej KOZŁOWA GÓRA
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy PIEKARY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka PIEKARY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 PIEKARY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka BRZOZOWICE-KAMIEŃ
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich BRZOZOWICE-KAMIEŃ
Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 BRZEZINY ŚL.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich BRZEZINY ŚL.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wojska Polskiego DĄBRÓWKA WLK.
B) SZKOŁY GIMNAZJALNE
Miejskie Gimnazjum nr 1 PIEKARY
Miejskie Gimnazjum nr 2 PIEKARY
Miejskie Gimnazjum nr 3 SZARLEJ
Miejskie Gimnazjum nr 4 BRZOZOWICE-KAMIEŃ
C) SZKOŁY ŚREDNIE
I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego PIEKARY
Zespół Szkół Nr 1 KAMIEŃ
Zespół Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka BRZEZINY ŚL.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa PIEKARY
W Piekarach Śląskich istnieje również Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Linki zewnętrzne

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.