Piąta i szósta wyprawa italska Fryderyka Barbarossy
W latach 1174-1177 cesarz Fryderyk Barbarossa po raz piąty udał się do Italii. Siły Barbarossy liczyły 8000 ludzi. Pierwszym celem wyprawy było miasto Susa, które zostało spalone przez Niemców. Kolejnym etapem było oblężenie Alessandrii, które rozpoczęło się 27 października 1174 r. Po ciężkich walkach o miasto i sporych stratach cesarz w końcu zmuszony został do odstąpienia od oblężenia na początku 1175 r. W maju 1175 doszło do pertraktacji pokojowych z papieżem Aleksandrem III w Montebello, które nie przyniosły rezultatu. Spowodowało to wybuch nowych walk jesienią 1175 r. Po klęsce pod Legnano w maju 1176 r. z wojskami Ligi Lombardzkiej cesarz zawiera porozumienie pokojowe i uznaje Aleksandra III jako jedynego prawowitego papieża.
Ostatnia szósta wyprawa do Italii miała miejsce w latach 1184-1186. Wyprawa miała na celu osiągnięcie ugody z papieżem w sprawie roszczeń Rzeszy do niektórych terytoriów italskich. Wyprawa zakończyła się pojednaniem cesarza z Mediolanem i uzyskaniem korony Sycylii. W czerwcu 1186 r. Fryderyk powrócił do Niemiec.
Piąta kampania Fryderyka Barbarossy do Italii 1174-1177
  • 1174 Oblężenie Alessandrii
  • 1175 Bitwa pod Castel de Britti (Christian z Moguncji zwycięża wojska bolońskie)
  • 1176 Bitwa pod Carsoli (Chrystian z Moguncji pokonał wojska króla Wilhelma Sycylijskiego)
  • 1176 Bitwa pod Legnano
Wojny włoskie Fryderyka Barbarosyy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.